Bottenvikens skärgård

Kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård

Bottenvikens kust och skärgård är fantastisk!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete som sträcker sig över såväl kommun- som länsgränser och omfattar Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.

Genom att samordna kommunala resurser arbetar vi med att, utifrån en gemensam målbild, utveckla kust och skärgård och skapa möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser. Genom att arbeta tillsammans skapas många synergieffekter och samordningsvinster. Hittills genomfört arbete under 2006-2019 har beskrivits i en rapport som du hittar under fliken Samverkan.

Strategi för skärgårdsutveckling 2021-2030

En gemensam regional utvecklingsstrategi ligger till grund för kommunernas arbete inom Bottenvikens skärgård. Strategin, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård, består av ett strategidokument som beskriver vision och mål samt ett underlagsdokument som går in djupare i de olika frågor som rör en utveckling av Bottenvikens kust och skärgård.

Enligt strategin ska kommunernas gemensamma insatser i kust och skärgård byggas upp utifrån en vision om ”en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som utvecklas och nyttjas långsiktigt hållbart utifrån dess unika natur- och kulturvärden”. Visionen bryts ner i tre fokusområden: Hållbar, Tillgänglig och Attraktiv som i sin tur består av tre mål vardera som är utgångspunkt för genomförandet av verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.

Strategin har tagits fram i samverkan med berörda aktörer i området och beslutats av samtliga fem kommuner under våren 2021.

De fem kommunernas logotyper. Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.