Välkommen till Bottenvikens kust och skärgård!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam utveckling av kust och skärgård för att skapa område med många möjligheter till ett rikt friluftsliv, rekreation och unika upplevelser. De insatser som görs syftar till att tillgängliggöra kust- och skärgårdsområdet för såväl kommuninvånare som besökare. Detta görs bland annat genom investeringar i infrastruktur såsom eldstäder och bastuaggregat, skyltning och arbete med ökad tillgänglighet genom till exempel spångning. Genom att arbeta tillsammans skapas synergieffekter och samordningsvinster. Syfte med arbetet är också att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för besöksnäringen i området.  Det samlade arbetet under 2006-2019 har beskrivits i en rapport som du hittar under fliken Samverkan.

En gemensam regional utvecklingsstrategi ligger till grund för allt arbete. Inom strategins tre insatsområden Destinationsutveckling, Färdas & Kommunicera samt Bo & Bygga finns målsättningar för utvecklingen i området Bottenvikens skärgård.

En bild av framsidan av strategin Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland. På bilden syns fyren på Piteå-Rönnskär.

Läs mer om våra mål i strategin Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland.

Under 2020 och 2021 ska en ny strategi tas fram i dialog med berörda aktörer i de fem kommunernas kust och skärgård.