Välkommen till Bottenvikens skärgård!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam skärgårdsutveckling. De insatser som görs syftar till att tillgängliggöra kust- och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Detta görs bland annat genom investeringar i infrastruktur såsom eldstäder och bastuaggregat, skyltning och arbete med ökad tillgänglighet genom till exempel spångning. Genom att arbeta tillsammans skapas synergieffekter och samordningsvinster. Läs mer om vilka insatser som görs under fliken ”Skärgårdsutveckling”.

En gemensam regional utvecklingsstrategi ligger till grund för allt arbete. Inom strategins tre insatsområden Destinationsutveckling, Färdas & Kommunicera samt ” Bo & Bygga” finns målsättningar för utvecklingen i området Bottenvikens skärgård.

Läs mer om våra mål i strategin Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland.