Logotyp för Bottenvikens skärgård

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård

Bottenvikens kust och skärgård är fantastisk!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete som sträcker sig över såväl kommun- som länsgränser och omfattar Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner. Samarbetet inleddes på initiativ av Länsstyrelsen i Norrbotten som tillsammans med de fem kommunerna, Region Västerbotten och Swedish Lapland lade grunden för en utveckling av området.

Genom att samordna kommunala resurser arbetar vi med att, utifrån en gemensam målbild, utveckla kust och skärgård och skapa möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser. Genom att arbeta tillsammans skapas många synergieffekter och samordningsvinster. Hittills genomfört arbete under 2006-2019 har beskrivits i en rapport.

Sedan 2014 organiseras samarbetet utifrån ett samverkansavtal kommunerna emellan. En gemensam strategi är utgångspunkt för arbetet där den första strategin antogs 2008 och reviderades 2014. Sedan 2021 utgår arbetet från en strategi som gäller fram till 2030.

Strategi för skärgårdsutveckling 2021-2030

Strategin, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård, består av ett strategidokument som beskriver vision och mål samt ett underlagsdokument som går in djupare i de olika frågor som rör en utveckling av Bottenvikens kust och skärgård.

Enligt strategin ska kommunernas gemensamma insatser i kust och skärgård byggas upp utifrån en vision om ”en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som utvecklas och nyttjas långsiktigt hållbart utifrån dess unika natur- och kulturvärden”. Visionen bryts ner i tre fokusområden: Hållbar, Tillgänglig och Attraktiv som i sin tur består av tre mål vardera som är utgångspunkt för genomförandet av verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.

Strategin har tagits fram i samverkan med berörda aktörer i området och beslutats av samtliga fem kommuner under våren 2021.

Innehåll på sidan