Bottenvikens skärgård

Kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård

Bottenvikens kust och skärgård är fantastisk!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete som sträcker sig över såväl kommun- som länsgränser och omfattar kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Vi som är Sveriges fem nordligaste kustkommuner ser vår kust och skärgård som en viktig tillgång och vill skapa förutsättningar så att skärgården blir ett naturligt besöksmål för såväl boende i kommunerna som besökare. Vi vill även skapa bra förutsättningar för en innovativ besöksnäring att verka och växa här. Och, viktigast av allt, vi vill se till att utvecklingen sker i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Genom att samordna kommunala resurser arbetar vi med att, utifrån en gemensam målbild, utveckla kust och skärgård och skapa möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser. Detta görs bland annat genom investeringar i infrastruktur. Genom att arbeta tillsammans skapas synergieffekter och samordningsvinster. Syfte med arbetet är också att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för besöksnäringen i området. Hittills genomfört arbete under 2006-2019 har beskrivits i en rapport som du hittar under fliken Samverkan.

Strategi för skärgårdsutveckling 2021-2030

En gemensam regional utvecklingsstrategi ligger till grund för kommunernas arbete inom Bottenvikens skärgård. Under 2020 har en ny strategi tagits fram för kommande år. Strategin, som omfattar åren 2021 till 2030, ska tas upp för beslut i de fem kommunerna under våren 2021. Strategin har tagits fram i dialog med berörda aktörer i de fem kommunernas kust och skärgård.

De fem kommunernas logotyper. Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.