Besöksmål

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam skärgårdsutveckling. De insatser som görs syftar till att tillgängliggöra kust och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare.

Vill du veta mer om Bottenvikens skärgård som besöksmål se www.bottenviken.se. Här hittar du bland annat vår fina broschyr Din guide till 50 pärlor i Bottenviken. Den finns även på engelska och finska.

Framsida på skärgårdsbroschyren i tre versionen, engelska, svenska och finska