Besöksmål

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam utveckling i kust och skärgård. De insatser som görs syftar till att skapa attraktiva besöksmål och tillgängliggöra kust och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Arbetet ska ske med hänsyn till de känsliga natur- och kulturmiljöerna i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

För att berätta om olika platser längs Bottenvikens kust har vi tagit fram en skärgårdsbroschyr som vi hoppas kan inspirera till besök. Broschyrerna finns för nedladdning på webbsidan www.bottenviken.se som Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har ett samarbete med. Här hittar du även utförliga beskrivningar av platser och aktiviteter i kust och skärgård. 

Skärgårdsbroschyrerna finns även i tryckt format på turistcenter i alla kommunerna. 

Framsida på skärgårdsbroschyren i tre versioner, på engelska, svenska och finska