Besöksmål

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam utveckling i kust och skärgård. De insatser som görs syftar till att skapa attraktiva besöksmål och tillgängliggöra kust och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Arbetet ska ske med hänsyn till de känsliga natur- och kulturmiljöerna i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

För att berätta om olika platser längs Bottenvikens kust har vi tagit fram en skärgårdsbroschyr som vi hoppas kan inspirera till besök. 

Bottenvikens skärgård – Din guide till 50 pärlor i Bottenvikens (svenska) 

Bottenvikens skärgård – Your guide to 50 gems in the Gulf of Bothnia (engelska)

Bottenvikens skärgård – Oppaasi 40:een kohteeseen Pohjanlahden saaristossa (finska)

Skärgårdsbroschyrerna finns även i tryckt format på turistcenter i alla kommunerna. 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har även ett samarbete med webbsidan www.bottenviken.se som har utförliga beskrivningar av platser och aktiviteter i kust och skärgård. Även här hittar du skärgårdsbroschyrerna för nedladdning.

Framsida på skärgårdsbroschyren i tre versionen, engelska, svenska och finska