Logotyp för Bottenvikens skärgård

Kontakta oss

Vår organisation

Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan har en gemensam organisation. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp under ledning av en samordnare. Övergripande beslut om verksamheten fattas av en styrgrupp. Varje kommun utser en representant till respektive grupp. Luleå kommun är sedan 2019 huvudman för samarbetet.

Ibland gör vi utskick med nyheter om vad vi gjort. Vill du stå med i sändlistan för utskick, kontakta i så fall vår samordnare!

Om du har frågor eller funderingar kring Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, vänligen kontakta:

Lisa Lundstedt, samordnare
E-post: lisa.lundstedt@bottenvikensskargard.se

Om du har frågor som rör en specifik kommun, vänligen kontakta:

Arbetsgrupp

Robert Ekholm, Haparanda kommun
E-post: robert.ekholm@haparanda.se

Erkki Haarala, Kalix kommun
E-post: erkki.haarala@kalix.se

Iida Larsson, Luleå kommun
E-post: iida.larsson@lulea.se

Petter Wikström, Luleå kommun
E-post: petter.wikstrom@lulea.se

Jenny Axelsson, Piteå kommun
E-post: jenny.axelsson@pitea.se

Ulrika Rönnlund, Skellefteå kommun
E-post: ulrika.ronnlund@skelleftea.se

Styrgrupp

Daniel Fälldin, enhetchef, Haparanda kommun
E-post: daniel-falldin@haparanda.se

Karl-Göran Lindbäck, förvaltningschef, Kalix kommun
E-post: karl-goran.lindback@kalix.se

Ove Forsberg, avdelningschef, Luleå kommun
E-post: ove.forsberg@lulea.se

Annika Nordstrand, förvaltningschef, Piteå kommun
E-post: annika.nordstrand@pitea.se

Hans Pettersson, avdelningschef, Skellefteå kommun
E-post: hans.o.pettersson@skelleftea.se

Innehåll på sidan