Projekt

Grundverksamheten i Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan finansieras med kommunala medel från de kommuner som ingår i samverkan. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks extern projektfinansiering. Nedan beskrivs pågående, genomförda och planerade projekt.

Pågående projekt

Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård
Syftet med projektet är att genom en satsning på utökade servicefunktioner skapa en ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens skärgård för lokalbefolkning och besökare. Servicefunktioner i form av exempelvis gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser, spångning etc. säkerställer att fler människor kan besöka skärgården på ett hållbart sätt, d.v.s. utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas. Projektet finansieras av Region Norrbotten, Region Västerbotten och Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. De sista insatserna kommer att göras under vår/sommar 2020. 

Basskyltning i Bottenvikens skärgård: 
Projektet går ut på att ta fram ett platsspecifika skyltar till drygt 50 platser i kust- och skärgårdsområdet. Skyltarna ska presentera lokal information om besöksmålet och viss generell information om området som helhet. Projektet delfinansieras av Landsbygdsprogrammet, Swedish Lapland Visitors Board och områdets lokala destinationsorganisationer. Skyltarna kommer att sättas upp under 2018 och 2019.

Avslutade projekt

Bottenvikens skärgård utveckling:
Projektet omfattade större infrastrukturåtgärder för att öka tillgängligheten i skärgården. Bland annat genomfördes hamnförbättringar på Haparanda Sandskär, uthyrningsstugor på Renskär, muddring av Trollerisundet och Pite-Rönnskär och Bondökanalen i Piteå. Totalt omfattade projektet ca 74 miljoner kronor och delfinansierades av Regionalfonden med 36 miljoner kronor.

Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland: 
Projektets mål och syfte var att stimulera företag till samverkan för att utveckla nya produkter som berikar upplevelsen av destinationen och ökar lönsamheten. Deltagarna i projektet var ett nätverk av 20 företag inom turism och slöjd/konsthantverk. Projektet finansierades av Leader Mare Boreale.

Boundless Bothnian Bay: 
Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med målsättningen att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc. Projektet delfinansierades av Interreg IV A Nord.