Tillgänglighet för Hemsida Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Hemsida Bottenvikens skärgård kommunsamverkan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

  • Användning med nedsatt synförmåga
  • Användning med nedsatt färgseende

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hemsida Bottenvikens skärgård kommunsamverkan som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa fotografier kan ha för låg kontrast

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Vissa fotografier kan ha för låg kontrast

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 18 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Hemsida Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.
Senaste bedömningen gjordes den 10 december 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 10 december 2020.