Verksamheten i Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan beskrivs här i bilder. I kommunerna längs Bottenviks-kusten finns stugor att hyra för övernattning och turbåtar som trafikerar skärgården. Inspireras till en skärgårdsupplevelse här.