Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att samordna kommunala resurser och gemensamt utveckla Bottenvikens skärgård startade 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Strategin har varit vägledande för det utvecklingsarbete som bedrivits. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 2009.

Fram till 2012 genomfördes de gemensamma åtgärderna i projektform, därefter bedrivs grundverksamheten med kommunal finansiering. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks extern projektfinansiering. För mer information, se fliken ”Projekt”. Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. 2014 reviderades den gemensamma strategin och målsättningar för skärgårdsutvecklingen fram till 2020 sattes upp.

Läs mer om vår verksamhet och vad vi gjort

Vad är Bottenvikens skärgård, en liten broschyr om kommunsamarbetet i vår skärgård

Gemensam skärgårdsutveckling, verksamhetsberättelse för 2019