Logotyp för Bottenvikens skärgård

Läs mer om oss och vad vi genomfört

Vad är Bottenvikens skärgård kommunsamverkan?

Vad har gjorts och vad har uppnåtts?

Vår strategi

Guider ut till skärgården

Guides in english – Discover the Bothnian Bay

Projektrapporter

Årsberättelser

Tidigare strategidokument

Innehåll på sidan