Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att samordna kommunala resurser och gemensamt utveckla Bottenvikens skärgård startade 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Strategin har varit vägledande för det utvecklingsarbete som bedrivits. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 2009.

Fram till 2012 genomfördes de gemensamma åtgärderna i projektform, därefter bedrivs grundverksamheten med kommunal finansiering. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks extern projektfinansiering. För mer information, se fliken ”Projekt”. Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. 2014 reviderades den gemensamma strategin och målsättningar för skärgårdsutvecklingen fram till 2020 sattes upp.