Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att samordna kommunala resurser och gemensamt utveckla Bottenvikens kust och skärgård startade 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 2009. 2014 reviderades strategin och målsättningar för kust- och skärgårdsutvecklingen för perioden 2014 till 2020 sattes upp.

Strategierna har varit utgångspunkt för det det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivits. Under 2020 har ett förslag till ny strategi tagits fram för kommande tio år. Strategin ska upp för beslut i de fem kommunerna under 2021.

Inledningsvis genomfördes de gemensamma insatserna i projektform men efter 2013 bedrivs verksamheten med kommunal basfinansiering. Denna används som egen insats för specifika utvecklingsinsatser i projekt med extern projektfinansiering. Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Luleå kommun är sedan 2019 huvudman för samarbetet.

Läs mer om oss och vad vi genomfört

Projektrapporter

Verksamhetsberättelser

Tidigare strategier