Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att gemensamt utveckla Bottenvikens kust och skärgård inleddes 2006 på initiativ av Länsstyrelsen i Norrbotten som tillsammans med kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå och Region Västerbotten lade grunden för en utveckling av området.

En gemensam strategi är utgångspunkt för det det utvecklingsarbete som bedrivits. Den första strategin antogs 2008 och reviderades 2014. Sedan 2021 utgår arbetet från en strategi som gäller fram till 2030.

Sedan 2014 organiseras samarbetet i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utifrån ett samverkansavtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Luleå kommun är sedan 2019 huvudman för samarbetet.

Läs mer om oss och vad vi genomfört

Vår strategi

Projektrapporter, guider och beskrivningar

Årsberättelser

Tidigare strategier